Customer testimonials

“De kanalen en content van Medicom zijn zeer relevant voor onze doelgroep. Met hun grote bereik draagt Medicom hierdoor bij aan de deling van publicaties en nieuwe inzichten. De vlotte en adequate manier van het communiceren in onze samenwerking maakt dat het een prettige partner is voor ons”

Abbvie Nederland 

Medicom zet zich in om dermatologen zo goed mogelijk te informeren over de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. Ze staan ook open voor nieuwe ideeën en zijn bereid die samen met Pfizer vorm te geven. Medicom werkt gestructureerd en volgens afspraak toe naar de vooraf gedefinieerde doelen.

Jaap van Snippenberg; Country Lead Medical Dermatology Portfolio; Pfizer Nederland 

Wij hebben goede ervaring met Medicom. De samenwerking verloopt efficient, we hebben een duidelijk aanspreekpunt en we zijn tevreden over de resultaten.

Amgen Cardiovasculair, 2024